top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

  • Artikel 1 - Algemeen
    De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van producten en diensten van Vresse hotelexploitation BV met uitsluiting van alle andere bepalingen en voorwaarden die door de klant zijn medegedeeld.
    Vresse hotelexploitation BV behoudt zich het recht voor de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen in functie van de evolutie van haar commercieel beleid en van de economische en juridische vereisten.
    De klant wordt geacht volledig kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle bepalingen ervan te hebben aanvaard, behoudens bijzondere, schriftelijk vastgelegde afspraken.
     

  • Artikel 2 - Tarieven
    Onze tarieven zijn: inclusief BTW en exclusief toeristentaks - service inbegrepen.
     

  •  Artikel 3 - Voorschot
    Het bedrag van het voorschot moet betaald worden aan de hotelhouder vóór de aangeduide datum, op straffe van verbreking van het contract door de hotelhouder. Het bedrag van de aanbetaling wordt bepaald door de hotelier en zal gelijk zijn aan 30% van de totale kosten.
     

  • Artikel 4 - Wijziging van het contract
    Elke wijziging van het contract moet schriftelijk of per e-mail door de klant worden aangevraagd en zal slechts met het schriftelijke akkoord van de hotelhouder worden bekrachtigd.
     

  • Artikel 5 - Beschikbaarheid van kamers
    Vresse hotelexploitation BV verbindt zich ertoe haar kamers vanaf 13 uur ter beschikking van de klant te stellen. De kamers moeten op de dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur verlaten zijn.
     

  • Artikel 6 - Annuleringen
    Annuleringen moeten schriftelijk of per e-mail aan de hotelier worden doorgegeven.
    Zij zullen als volgt worden gefactureerd:

    • Voor elke annulering van een verblijf 5 dagen  voor de geplande aankomst, een annuleringskosten gelijk aan 50% van het verblijf .

    • Annulering minder dan 2 dagen voor aankomst: de vergoeding voor te late annulering zal gelijk zijn aan 100 % van de prijs van het verblijf.

    • Voor annulering van speciale arrangementen (vb. Kerst en oudejaar) geld een annuleringskost van 50 % vanaf 14 dagen voor aankomst en 100 % op 7 dagen voor aankomst.
       

  • Artikel 7 - No show / Annulering zonder voorafgaande kennisgeving
    In geval van no-show of annulering zonder voorafgaande kennisgeving, vergoeding van 100% van het bedrag van de geboekte diensten, voor de gehele duur van het verblijf.
     

  • Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden
    Wij aanvaarden de volgende betaalmiddelen: contant geld en de volgende betaalkaarten: Bancontact/maestro, Visa, MasterCard.
    Wij aanvaarden geen maaltijdcheques.
    Facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum worden betaald in lokale valuta.
     

  • Artikel 9 - Dieren
    Honden zijn toegestaan in een aantal van onze kamers, de bar en het terras, niet in het restaurant en de ontbijtruimte.
    Voor huisdieren die bij de eigenaar op de kamer overnachten, geldt een toeslag van 15 euro per nacht.

  • Artikerl 10 - Covid19 maatregelen

        Gratis annuleren bij ziekte door Covid 19 (met medisch attest) of voor elke maatregel van de overheid              waardoor je niet bij ons kunt verblijven.

bottom of page